Zelená ekologie

Proč pěstovat japonský topol aneb zelená ekologie

Důvodů, proč pěstovat právě japonský topol, je celá řada. Pokud se na pěstování japonských topolů díváme opravdu zeširoka, jde hlavně o výhody a úspory, které pěstování biomasy přináší. Jedná se o „zelenější" alternativu fosilních paliv, kterou lze efektivně využít k vytápění nebo ohřevu vody. Kromě peněžních úspor je tento způsob topení mnohonásobně přátelštější k životnímu prostředí a snižuje riziko změn klimatu. Japonský topol byl navíc speciálně vyšlechtěn na vysoký výnos dřevní hmoty, díky čemuž je jeho potenciál mnohem širší.

Japonský topol a jeho využití

Nevyužitá zemědělská půda může být použita k pěstování biomasy a tím dojde k zamezení nechtěné nadprodukce některých zemědělských potravin. V neposlední řadě mluvíme o snížení závislosti národní ekonomiky na dovozu fosilních paliv, zlepšení obchodní bilance a konečně také snížení produkce emisí v rámci Evropské unie, což je v současnosti horké téma.

Pěstitelé japonského topolu mají však kromě výtopu další možnosti, jak s dřevem naložit. Kromě energetických účelů je japonský topol hojně využíván též v papírenském a dřevařském průmyslu, neméně také v chemickém nebo v oblasti stavebnictví.

Japonský topol a výhody jeho pěstování

Jaké jsou další výhody pěstování této rozšířené dřeviny? V oblasti, kde je japonský topol vysazen, dochází podle výzkumů k zlepšení kvality orné půdy a stabilizaci hydrologického režimu, neboť japonský topol patří do skupiny dřevin, jenž okolní půdu mírně vysušují. Proto se také hodí do zátopových oblastí, neboť vydrží dlouhodobé zatopení až šest týdnů. Spolu s rychlým růstem, skvělou schopností zakořenit, vysokou schopností ujmout se a jednoduchým způsobem pěstitelství se jedná o efektivní řešení energetických problémů, ale třeba také o zajímavé hobby.


Powered by TcLadin